סוגרי ביטחון לסימון ציוד ומכשירי הרמה


ציוד, מכשירי ואביזרי הרמה מסומנים מסיבות מגוונות, אך החשובה שבהן היא מתן זהות ייחודית לפריט המסומן.

סימן הזיהוי הוא הקשר בין הפריט לבין המסמכים הרשמים של אותו פריט ודרכו אנו מקבלים מהיצרן אינפורמציה ואישור על שימוש

ראשוני בפריט, אישור על תקופת אחריות, אישור על המפרט ועוד.


אך כאשר אנו נדרשים עפ"י חוק לבדיקה תקופתית של מכשירי ואביזרי הרמה שונים, אנו יכולים להיתקל בבעיות שונות כאשר

אנו נסמכים רק על מספר הזיהוי של הפריט הנבדק.

מקורן של בעיות אלו נעוץ בתהליכי הייצור של מכשירי ואביזרי ההרמה השונים, מיקום ואופן ההטבעה של מספר הזיהוי ועוד.


 
לדוגמא:

ציוד ואביזרי הרמה מיוצרים לעיתים רבות בקבוצות גדולות, כאשר במקרים כאלו כל פריט בקבוצה מקבל את אותו מס' זיהוי.

במצב כזה עדיין ניתן לקבל אישור על שימוש ראשוני, על תקופת אחריות ועל מפרט הפריט שהם הקריטריונים החשובים ליצרן.

אך גם קיימת האפשרות שבעת הבדיקה בשטח קיים פריט זהה נוסף הנושא את אותו מס' זיהוי. כך נוצרת בעיה בתקינות הבדיקה והאפשרות

לתקלה עקב מתן אישור כפול או אישור לפריט שלא נבדק הנושא את אותו מספר.

 
מספרי זיהוי של ציוד הרמה מוטבעים ברוב הפעמים לתוך הפריט עצמו ומאד מסובך ולעיתים אף יקר להוסיף לאחר ייצור הפריט

אינדיקציה נוספת וקבועה לזיהוי.

 
מספרי זיהוי של מלגזות ומכשירי הרמה שונים הטבועים על גבי לוחיות זיהוי לא תמיד נוחים לגישה וקריאה,  אם משום סביבת העבודה,

גיל המכשיר או כאשר נבדק מס' גדול של מכשירים.

 
לכן על מנת לייעל את תהליכי העבודה, הסימון והזיהוי של ציוד ואביזרי הרמה הנמצאים בבדיקות תקופתיות נהוג לסמנם

באמצעי זיהוי נוסף המאשר את תקינותם או אי תקינותם של הפריטים.


 
אמצעי טוב ויעיל לסימון וזיהוי הפריטים בעת הבדיקות התקופתיות הינם סוגרי ביטחון מתהדקים, עשויים כבל פלדה

הנושאים מספרי זיהוי ייחודים, גדולים וברורים על גוף הסוגר.
 
את סוגר הביטחון ניתן למקם במקומות רבים על גבי הפריט הנבדק, כך שלבודק או למפעילי הציוד ישנה גישה נוחה

ומהירה לזיהוי ואישור הבדיקה והפריט.

 
בשימוש בסוגרי הביטחון רמת הפיקוח והבקרה של הבודק המוסמך והן של האחראים והעובדים במקום גדלה, נמנעות תאונות

ותקלות ונוצר שיפור וייעול בתהליכי העבודה והבדיקה של המכשירים.
 

 

Tel: 054-5609059054-5609059 | Fax:09-9510361 | plombot@gmail.com  | Tel: 054-2387889054-2387889 
 

 
עיצוב לוגו | קורס מכירותייעוץ שיווקי | יועץ שיווקי